dimarts, 26 de gener del 2010

La frontera final de Heppel

Des del blog sobre eLearning Dont waste your time de David Hopkins, es poden descobrir alguns videos molt interessants al voltant de prospectiva escolar per al s.XXI i disseny d'entorns/d'espais d'aprenentatge.

A ningú se li escapa que el tema de l'arquitectura escolar és cabdal alhora de plantejar segons quins models d'ensenyament-aprenentatge volem desenvolupar, ja que les condicions de contorn espaial i temporal caracteritzen també de forma determinant allò que a l'escola es pot fer. Estem segurs doncs que ,també al nostre país, aquesta qüestió acabarà prenent un lloc rellevant en el debat sobre com s'ha de configurar l'escola del futur.

En el següent vídeo que reproduim, el professor Stpehen Heppel reflexiona sobre la necessitat de redissenyar els espais d'aprenentatge de forma coherent amb principis d'agilitat, de sociabilitat, connectivitat i facilitadors del treball cooperatiu. D'aquest repte ell en diu la frontera final...