divendres, 4 d’abril de 2008

ESCOLA 2018: a 10 anys vista

Seguint el meme ESCOLA2018, i posant-me a imaginar quin tipus d'escola m'agradaria tenir d'aquí a 10 anys, mirant de fer propostes realistes en aquest període de temps, les meves visions van per aquests camins:

    * ordinadors portàtils com a eines de treball diari per als alumnes. A 10 anys vista, es poden obtenir dispositius a preus molt raonables;
    * adopció de noves metodologies de treball: treball cooperatiu, treball en xarxa, processos d'autoregulació, ... i l'assumpció del nou rol del professor;
    * flexibilització del marc normatiu que regula, sobretot els processos d'aprenentatge, currículums i aspectes d'organitzacio de centre;
    * desenvolupament de xarxes docents, on compartir i construir materials educatius, propostes metodològiques, experiències didàctiques. Xarxes fonamentades amb la confiança mútua i la visió de que caminar junts és millor que caminar separats;
    * professors que aprenguin en equip, a nivell de centre, però també a nivell de la pròpia especialització didàctica;

1 comentari:

eduideas ha dit...

No em puc sumar encara formalment però sí em faré ressò al bloc